بیانیه ماموریت:

شرکت پارس فن آور کیمیا بر آن است که بر اساس ارزش هایی بنیادی همچون کیفیت، خلاقیت، رقابت و فرهنگ و با تمرکز بر صنعت دریایی ، نفت ،گاز و پتروشیمی به ارائه خدماتِ مهندسیِ و صنعتی در پروژه های مشتمل بر طراحی، تامین، نصب و نگهداری در حوزه فعالیت خود بپردازد. پارس فن آور کیمیا با ارائه خدمات در سطح استاندارهای جهانی از طریق تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد و خلاق و همچنین دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی در اروپا و آمریکا، به خلق راهکارهای بهینه در مدیریت و اجراي پروژه هاي بزرگ و ارزش آفرینی برای مشتری، کارکنان و جامعه می پردازد. آرمان شرکت پارس فن آور کیمیا به عنوان سازمانی یادگیرنده و پویا، تعهد به مسیر تعالی تا دستیابی به کلاس جهانی در حوزه صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی و ایمنی می باشد. از جمله اولویت های فعالیت های راهبردی این شرکت عبارت است از : کمک به رشد تجارت دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی و افزایش ارائه خدمات در اقصی نقاط جهان با بهترین کیفیت و در سریع ترین زمان و با قیمتی رقابتی.

ادامه مطلب